Auto Company

Видання

 

Іконостас з монастиря Скит Манявський

Майдан. Революція Гідності


Доба короля Данила

 

Народна ікона на склі.

 

Вернись із спогадів.. Володимир Івасюк

 

Личаківськи некрополь. Путівник.

 

Проходи по Личакову

 

Львівська цитадель

 

Український епізод Першого Ліонського собору


Хто і коли заснував місто Львів?

 

Як будувати рідну хату?

 

Зоряна Лильо-Откович. Громадська організація «Мистецький фонд імені Короля Данила» PDF Друк

 

Ідея створення мистецького фонду, метою якого була б підтримка та реалізація значимих для культури України мистецьких проектів, в колах інте­лігенції визрівала давно. Проте реалізувалась вона лише при зустрічі трьох однодумців, які, як вони самі кажуть “зустрілися в потрібному місці і в по­трібний час”. Однодумцями засновниками громад­ської організації “Мистецький фонд імені Короля Данила” є Степан Кубів, директор ВАТ “КРЕДО­БАНК”, Мирослав Откович, директор Львівського філіалу Національного науково-дослідного рестав­раційного центру України та Володимир Турецький, директор приватного підприємства “Рамар”. Назва Фонду також з’явилася не випадково. Саме Король Данило – видатний політик, будівничий, який дбав про розвиток культури та писемності, збудував міц­ну державу в центрі Європи, впливаючи тим самим на хід історичних подій в середині XIII ст., перший у цих землях “поставив город” і “нарек” його Львовом в честь сина.

 

 

 

Першим поштовхом до створення організації був проект, який обіймав комплекс реставраційних та науково-дослідних робіт над визначною пам’ят­кою української культури – іконостасом з церкви Воздвиження Чесного Хреста у скиті Манявському, виконаного видатним іконописцем Йовом Кондзеле­вичем на зламі двох епох – кін. XVII поч. XVIII ст. (1698–1705 рр.). Кінцевим результатом цього про­екту постав альбом-каталог з однойменною назвою пам’ятки, який містить матеріали про фундамен­тальні науково-дослідні та реставраційні роботи над відродженням цього живописного шедевру загально­національного значення. Книга видана Львівським філіалом Національного науково-дослідного рестав­раційного центру України (далі – ЛФ ННДРЦУ) у партнерстві з ВАТ “КРЕДОБАНК”.

На ХІІІ Всеукраїнському Форумі книговидав­ців, що проходив 14-17 вересня 2006 року, альбом-каталог “Іконостас Церкви Воздвиження Чесного Хреста з монастиря Скит Манявський” увійшов до тринадцяти найкращих книжок Форуму. Авторів альбому нагородили за високу художню й полігра­фічну культуру та популяризацію унікальних скар­бів українського сакрального мистецтва. У тому ж 2006 році альбом-каталог був номінований на здо­буття Національної премії ім. Т. Г. Шевченка.

Основою діяльності громадської організа­ції “Мистецький Фонд імені Короля Данила” (далі – Фонд) є підтримка та реалізація значимих для культури України мистецьких проектів, видання аль­бомів, каталогів та іншої мистецької літератури, по­пуляризація духовних та творчих цінностей.

Основні завдання Фонду – сприяння розвитко­ві мистецтва; ознайомлення українського народу з надбанням світової культури і цивілізації; допомога українським мистецьким установам та громадським організаціям у фінансуванні відповідних проектів та програм; сприяння та організація поїздок з метою навчання, стажування, дослідницької роботи, ви­вчення досвіду в Фондах мистецтва українськими громадянами, організація спільних з їхніми зарубіж­ними колегами програм та участі в інших заходах, покликаних сприяти зміцненню міжнародних кон­тактів та налагодженню зв’язків з представниками інших держав; розробка, виконання та впроваджен­ня науково-дослідних та проектних робіт. В межах Фонду буде встановлена річна премія за реалізацію найбільш значимої культурологічної ідеї, а також встановлюватимуться річні стипендії для студентів Львівського коледжу декоративно-ужиткового мис­тецтва ім. Ів. Труша та Львівської Національної ака­демії мистецтв за значні творчі успіхи.

На сьогоднішній день Фонд активно працює й впроваджує поставлені завдання.

При сприянні Фонду вже відбулося ряд заходів, що мали певний резонанс серед львівської громади й поза її межами. Ще в минулому році вищеназваний альбом-каталог презентувався двічі – у Львові в Пала­ці мистецтв та у Києві в Національному заповіднику “Софія Київська”; відбулася презентація групи ікон в Івано-Франківську із збірки Івано-Франківського обласного художнього музею після проведення кон­серваційних та реставраційних робіт у ЛФ ННДРЦ України; встановлено стипендію імені видатного ху­дожника Василя Турецького для кращого студента коледжу декоративно-ужиткового мистецтва ім. І. Труша; проводились доброчинні акції для дітей, що перебувають у дитячому будинку-сиротинці; надана допомога для проведення мистецької виставки, при­свяченої 135-річчю з дня народження видатного ху­дожника Олекси Новаківського. Готується творчий проект відомого львівського художника Мирослава Отковича – “Сім слів Христа на хресті”, створено­го за мотивами однойменної ораторії Й. Гайдна, в контексті якого у Львівському Національному театрі Опери та балету ім. С. Крушельницької камерним оркестром буде виконана вищеназвана ораторія, а у Національному музеї ім. А. Шептицького відбу­деться відкриття ювілейної виставки художника. За­вершиться проект відкриттям виставки однієї ікони “Страсті Христові” XVI ст. із збірки музею “Дрого­биччина” у Львівському історичному музеї; вийдуть друком мистецькі альбоми: творчі роботи Миросла­ва Отковича та “Ікона “Страсті Христові” XVIІ ст. із збірки музею “Дрогобиччина”. Запланований проект виставки “Копії мозаїк та фресок Софії Київської”, створення фільму про видатного художника Василя Турецького та видання мистецького альбому “Ікона на склі”.

Восени на XIV Всеукраїнському книжковому Форумі Фонд буде представляти свою роботу друко­ваною продукцією.

На жовтень запланована науково-практична конференція “Епоха Короля Данила”. Організатори зацікавлені у висвітленні питань з історії, філософії, мистецтва, музики, літератури, тощо. Кінцевим ре­зультатом конференції планується видання повного ілюстративного збірника матеріалів.

Своєю діяльністю засновники Фонду хочуть засвідчити велику повагу та захоплення Королем Данилом і ще раз нагадати суспільству про те, що народ, який мав такі видатні історичні постаті, му­сить бути вільним, незалежним в колі собі подібних європейських народів.

 

 

[Лильо-Откович, Зоряна.Громадська організація "Мистецький фонд імені Короля Данила" // Бюлетень Львівського філіалу Національного науково-дослідного реставраційного центру України. — Львів, 2006. — № 2 (8). — С. 184-85]

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити